Registrácia nového zákazníka internetového obchodu

Spoločnosť TechPlasty, s.r.o žiada všetkých, ktorí majú záujem o registráciu, aby zadávané údaje vyplňovali presne a korektne v súlade s evidenciou v príslušných úradoch (Obchodný register, Živnostenský register, Daňový úrad, ...). Uvedené údaje sa on-line prenášajú do firemného informačného systému a tým sú zároveň podkladom pre budúce doklady (podací lístok, faktúra, dodací list, ...). Údaje o kontakte sú dôležité pre možnosť kontaktovať Vás a správne identifikovať. Vyplnením príslušných formulárov prenášate na seba plnú zodpovednosť a súhlasíte s možnými budúcimi pokutami a inými finančnými postihmi, ktoré môžu vzniknúť v prípade zadania nesprávnych údajov a tým vzniknutých škod na strane spoločnosti TechPlasty, s.r.o

Zákazníci, ktorí už objednávali ľubovolný tovar od firmy TechPlasty bez použitia internetového obchodu môžu požiadať o registráciu bez vyplnenia tohoto dotazníka. Stačí ak zašlú e-mail na adresu info@techplasty.sk v ktorom nám napíšu meno a heslo pod ktorým sa chcú prihlasovať do internetového obchodu.


Meno* Vaše meno alebo meno kontaktnej osoby ktorá bude internetový obchod použivať.
Priezvisko* Vaše priezvisko alebo priezvisko kontaktnej osoby ktorá bude internetový obchod použivať.
e-mail* Na túto adresu Vám zašleme prístupové heslo na prvé prihlásenie.
Prihlasovacie meno* Zvoľte si prihlasovacie meno. Používajte veľké a malé pismená, číslice a pomlčku. Pod týmto menom sa budete prihlasovať do internetového obchodu. Minimálna dĺžka je 5 znakov.
Heslo* Zvoľte si heslo pre prihlásenie. Používajte veľké a malé pismená, číslice a pomlčku. Týmto heslom sa budete prihlasovať do internetového obchodu. Minimálna dĺžka je 5 znakov.
Heslo* Pre potvrdenie zadajte heslo ešte raz.

Názov firmy* Meno firmy podľa obchodného registra.
IČO* Identifikačné číslo.
IČ DPH* Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.
DIČ* Daňové identifikačné číslo.

Adresa prevádzky
Ulica* Názov ulice a popisné číslo.
Mesto*
PSČ* Poštové smerovacie číslo.
Štát*

Adresa pre fakturáciu Vypňte len ak je iná ako adresa prevádzky.
Ulica Názov ulice a popisné číslo.
Mesto
PSČ Poštové smerovacie číslo.
Štát

Adresa pre zásieky Vypňte len ak je iná ako adresa prevádzky.
Ulica Názov ulice a popisné číslo.
Mesto
PSČ Poštové smerovacie číslo.
Štát

Telefón* Vaše telefónne číslo do práce resp. domov v tvare 012 3456789 pre prípad súrnych otázok.
Fax Vaše faxové číslo do práce resp. domov v tvare 012 3456789 pre prípad súrnych otázok.
Mobil Vaše mobiné číslo v tvare 0987 654321 pre prípad súrnych otázok.
WEB stránka Adresa vašej WEB stranky v tvare www.domena.sk

Poznámka

Súhlasím z obchodnými podmienkami internetového obchodu obchod.techplasty.sk.

* položky označené hviezdičkou musia byť povinne vyplnené.


Bezprostredne po registrácii Vám na zadanú e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail s údajmi ktoré ste zadali. Po overení zadaných údajov, Vám oznámime e-mailom, kedy sa môžete po prvý krát prihlásiť do internetového obchodu.